Zgodnje učenje tujega jezika

Zakaj zgodnje učenje tujega jezika koristno za šolo in življenje nasproh?

Da je znanje tujih jezikov uporabno vemo že vsi. Zakaj je pa modro otroke čim prej spoznati s tujimi jeziki pa ne. Otroci se jezika učijo naravno in veliko hitreje kot odrasli. Zato je idealen čas za spoznavanje otroka s tujim jezikom čim prej oz. že od zibke naprej.

Znanstvene študije dokazujejo, da so osnovnošolski otroci, ki govorijo več jezikov ali ki se učijo tuje jezike, boljši od sovrstnikov na številnih področjih! Vsi si želimo, da bi napi otroci bili SREČNI in USPEŠNI in vsekakor izjemno pomembno stvari pri tem imajo otroški možgani. Z učenjem tujega jezika se le ti razvijajo “drugače” oz. boljše. Dodatne sinapse (povezave med možganskimi celicami), ki se razvijejo pri učenju in uporabi dveh jezikov, so kasneje uporabne za karkoli: matematiko, logiko, družbo, iznajdljivost, komunikativnost. Zaradi tega lahko trdim, da je zgodnje učenje jezikov dobesedno investicija v vsakega otroka.

Preberite si pozitivne učinke zgodnjega učenja tujih jezikov

1. Boljše kognitivne sposobnosti, reševanje problemov in večopravilnost

Izvedeno je bilo veliko študij o odnosu med učenjem tujega jezika na zgodnji stopnji in kognitivnimi sposobnostmi učenca. Dokazano je, da so učenci, ki se učijo tuji jezik umsko bolj fleksibilni in boljši v konceptualnem mišljenju.

Primer dveh študij: Pri eksternem preverjanju znanja iz matematike, materinščine in družboslovnih predmetov so se bolje odrezali tisti učenci, ki so se učili tuji jezik. Robinson, D. W. (1992). Pri preverjanju znanja iz matematike so znatno boljše rezultate dosegli mlajši učenci, ki so se pet dni na teden učili tuj jezik, v primerjavi s starejšimi učenci, ki se niso učili tujega jezika. Saunders, C. M. (1998).

2. Boljše bralno razumevanje

Bralno razumevanje je boljše pri otrocih, ki se učijo tujega jezika, saj bolje sklepajo in tudi povezujejo na prvi pogled različne vsebine.  

3. Boljše komunikacijske sposobnosti

Učenci, ki se učijo tuj jezik se bolje odrežejo pri ustnem preverjanju znanj. Velja že v osnovni šoli, kar potrjujejo raziskave iz različnih koncev sveta.

4. Širši pogled na svet ter pozitiven odnos do drugih kultur

Učenje tujega jezika otroku širi obzorja. Otrok preko jezika spoznava kulture, kraje in običaje in zaradi tega razvije občutek odprtosti in spoštovanja do drugih kultur. Za zgodnje učenje tujih jezikov si prizadeva tudi Evropska komisija za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

5. Dolgoročna konkurenčna prednost za globalni trg dela

Zaradi globalizacije, hitrega pretoka informacij in mednarodnega sodelovanja bo znanje jezikov v prihodnje vse bolj pomembno.

Zgodnje učenje jezikov pozitivno vpliva na razvoj otrokovih kognitivnih in komunikacijskih sposobnosti, spodbuja fleksibilno razmišljanje, krepi spomin in osredotočenost, večjezični otroci pa so tudi bolj ustvarjalni! Lahko bi rekli vsaj 5 top razlogov, da otroka zazibate v svet jezikov tudi z branjem pravljic.

Personalizirana dvojezična knjiga je idealno darilo za otroka, ki bo ob njej spoznaval prvi tuji jezik. Knjigo za svojega otroka lahko ustvarite kar na tej strani. Sicer so pa tudi večjezične knjige MINI POLIGLOTINI odlična izbira za zgodnje učenje jezikov! Preverite našo ponudbo in uživajte s svojim otrokom ob spoznavanju novih besed, besednih zvez in novega jezika.